26.02.2013  

A A A

Poleć znajomym

 Drukuj

 1% podatku na OPP

Złożone w terminie zeznanie podatkowe PIT (tj. do 30 kwietnia 2013 r. lub do 31 stycznia 2013 r. dla „ryczałtowców”) umożliwia podatnikom przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Uprawnienie takie przysługuje osobom dokonującym rozliczenia na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28 (właściwy dla rozliczających się „ryczałtem”). W każdym z tych formularzy podatnik ma prawo wskazać inną organizację, którą chce wspomóc swoim podatkiem, wpisując we właściwej rubryce dowolną kwotę. Jednakże kwota ta nie może przewyższać 1% podatku należnego.

Prawo przekazania 1% swojego podatku dla OPP nie przysługuje osobom rozliczającym się w formie karty podatkowej. Uprawnienia tego nie mają również podatnicy, za których obliczenia podatku dokonuje płatnik (pracodawca, ZUS lub KRUS), chyba że na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku złożą w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe.

Jeśli termin na złożenie zeznania zostanie przekroczony, podatnik traci możliwość zadysponowania 1% swojego podatku. Dotrzymanie tego terminu, nawet poprzez złożenie tzw. zeznania „pustego”, pozwala na skorzystanie z możliwości wskazania wybranej OPP w korekcie zeznania, pod warunkiem, że zostanie ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania (tj. do 31 maja 2013 r. lub do 28 lutego 2013 r. dla „ryczałtowców”).

Dodatkowym warunkiem skorzystania z możliwości przekazania 1% podatku jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania lub korekty zeznania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego (tj. do 1 lipca 2013 r. lub do 2 kwietnia 2013 r. dla „ryczałtowców”). Przepisy dopuszczają również możliwość przekazania podatku dla OPP, gdy zaległość podatkowa wynikająca z bieżącego zeznania lub jego korekty nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listowej (tj. 6,60 zł). W przypadku, gdy zaległość ta jest większa, naczelnik urzędu skarbowego nie przekaże wskazanej kwoty na konto OPP. Nie zrobi tego również wtedy, gdy w zeznaniu nastąpi pomyłka w numerze KRS organizacji – chyba, że podatnik zorientuje się co do pomyłki i złoży korektę zeznania. Wcześniejsze złożenie zeznania, tj. przed upływem ustawowego terminu, oraz zapłata podatku nie skutkują wcześniejszym przelewem środków na konto OPP.

Warto nadmienić, że skorzystanie z prawa do odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub od przychodów na podstawie art. 11 ust. 1z dnia 20 listopada 1998 r.o zryczałtowanym podatku dochodowym , nie wyklucza prawa podatnika do przekazania w ramach tego samego zeznania (korekty zeznania) 1% podatku na rzecz OPP, zgodnie ze wskazanymi powyżej regułami. Innymi słowy, prawa te są od siebie niezależne.

Justyna Kowalik,

doradca podatkowy,

starszy konsultant w Accreo


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.

Bezpłatny e-letter


Strona używa plików cookies.

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.